Wat moet je weten over een asbestattest?

Feit is dat veel oudere woningen uit de jaren 50, 60,70 en 80 asbest kunnen bevatten. Asbest was in het verleden heel gewoon en heeft een heleboel gezondheidsproblemen veroorzaakt, waarvan sommige zelfs dodelijk waren. Dankzij moderne bouwtechnieken is de manier van bouwen op verschillende gebieden verbeterd, zo zijn er betere materialen en efficiëntere ontwerpen. Het belangrijkste is dat er geen asbest meer wordt gebruikt bij de bouw van huizen vanwege de negatieve gevolgen voor de gezondheid. Er zijn echter nog steeds oude huizen in de samenleving die asbest bevatten en gezondheids- en milieurisico's opleveren. Daarom is een asbestonderzoek nodig. Je kan een asbestattest aanvragen via asbestattest-aanvragen.net.

Lees verder om meer te weten te komen over wat zo’n asbestcertificaat, oftewel asbestattest precies inhoudt.

Wat is asbest?

Asbest is een groep natuurlijk voorkomende vezelachtige mineralen. De sterke eigenschappen van asbest is dat het een uitstekende treksterkte biedt, een slechte thermische geleiding is en weerstand biedt tegen chemische aantasting. Asbestmaterialen werden vroeger gebruikt voor de isolatie van gebouwen, in dakbedekking, waterleidingen en andere huiskoppelingen. Tegenwoordig wordt chrysotiel – het enige commerciële asbest dat nog in gebruik is – voornamelijk gebruikt in vezelcementplaten. Eenmaal ingeademd kunnen asbestvezels in het lichaam achterblijven en verschillende kankerziektes veroorzaken. Elke hoeveelheid asbestvezels in de lucht vormt een risico en het is bewezen. Dit is een van de belangrijkste redenen waarom het gebruik van asbest verboden is.

Wat is een asbestcertificaat?

De overheid heeft besloten dat alle gebouwen ouder dan 2001 bij verhuur en verkoop een verplicht asbestattest moeten tonen. In 2032 moet uit de asbestinventarisatie blijken dat iedere woning of ieder gebouw ouder dan 2001 een asbestinventarisatie heeft gedaan. De asbestinventarisatie is een lijst van de asbesthoudende materialen die in een gebouw of woning aanwezig zijn. Zij wordt opgesteld na een inspectie van de materialen en bouwdelen die mogelijk asbest bevatten. Voor elk materiaal of bouwdeel dat asbest bevat, geeft het asbestbureau advies over hoe het asbest veilig kan worden beheerd of verwijderd. Op basis van deze inventarisatie krijgt elk pand een uniek asbestcertificaat. Hierin staat alle informatie over de asbestveiligheid van de woning en een advies hoe het aangetroffen asbest te beheren of te verwijderen. Voor zo'n certificaat kun je terecht bij het asbestburo.

Tot slot

Wat is de prijs van zo'n inventarisatie? De prijs is afhankelijk van de grootte van de ruimte en andere aspecten die bekeken moeten worden. Je kunt rekenen op een prijs tussen de 400 en 900 euro (excl. btw). Dus wil je jouw huis ouder dan 2011 verkopen, verhuren of renoveren? Dan is een certificaat verplicht! 

Gerelateerde artikelen

Comments

Populair